Oleh: benmashoor | 22 Desember 2008

Kafaah menurut hadits Nabi saw

Menurut Imam Syafei, masalah kafa’ah pertama kali diistinbat berdasarkan hadits dari Bariroh. Bariroh dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu’ dengannya, beliau mengadu kepada Rasulullah saw dan beliau saw memberikan hak untuk memilih kepada Bariroh.

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda :

ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا آتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا

‘Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda : shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu’ dengannya’.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan al-Daruquthni, dari Aisyah bersabda Rasululullah saw :

تخيروا لنطفكم وأنكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم

‘Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu’ denganmu dan kawinilah mereka’.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshori bersabda Rasulullah saw :

لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولايزوجهن الا الاولياء …

‘Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu’ dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya …’.

Hadits yang diriwayatkan al-Hakim dan ia mensahihkannya, Rasulullah saw bersabda :

تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء

‘Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, janganlah engkau tumpahkan pada tempat yang tidak sekufu denganmu’.


Kategori

%d blogger menyukai ini: