Oleh: benmashoor | 25 November 2008

Aal-Musyayyach

Mereka adalah keturunan waliyullah Musyaiyyah bin Abdullah bin al-Syaich Ali bin Abi Bakar As-sakran.


Waliyullah al-Musyayyach lahir di kota Tarim , dikaruniai 2 orang anak lelaki bernama Abdullah yang keturunannya berada di India dan Abdurahman yang keturunannya berada di Indonesia.


Waliyullah al-Musyayyach wafat di Tarim pada tahun 915 H.

Perhatian :

Terdapat keluarga Al-Musayyahch yang bukan dari kelompok di atas, yaitu Al-Musayyah dari Qabilah Samalah, Al-Namur, Balharits, Bani Malik, keempat qabilah tersebut dari Thoif, dan Qabilah Zahron dari kalangan kaum Anshor.


Kategori

%d blogger menyukai ini: