Oleh: benmashoor | 25 November 2008

Aal Al-Musawa

Pemberian gelar al-Musawa merupakan tabarukkan kepada seorang guru besar yang tinggal di Yaman bernama al-Musawa’. Dan yang dijuluki al-Musawa ialah:


1. Waliyullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Sakran. Beliau lahir di Tarim dikaruniai 3 orang anak lelaki, dua diantaranya Yasin dan Husein yang keturunannya sebagian besar di Indonesia (Palembang). Beliau wafat di Tarim tahun 992 Hijriyah.


2. Waliyullah Ahmad al-Musawa Bahsin bin Abdurahman bin Abdullah bin Abdurahman bin Husein bin Syaich Abdurahman Assegaf. Beliau dilahirkan di Tarim, dikaruniai 4 orang anak lelaki, dua diantaranya :

a. Husein, keturunannya berada di Lahij Yaman.

b. Abdullah, keturunannya di Indonesia ( kota Semarang ).

Beliau wafat di Tarim tahun 965 Hijriah.

Perhatian :

Terdapat keluarga Al-Musawa yang bukan dari kelompok di atas, yaitu Al-Musawa dari qabilah Bani Nahat dari kota Udain- Yaman. Dan terdapat pula Al-Musawa di kota Lihij dan mereka tidak mempunyai nasab.


Kategori

%d blogger menyukai ini: