Oleh: benmashoor | 24 November 2008

Aal-Syaich Abubakar Bin Salim

Yang pertama kali dijuluki al-Syaich Abu Bakar Bin Salim ialah waliyullah Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurahman bin Abdullah bin al-Imam Abdurahman Assegaf.

Gelar yang disandang karena beliau seorang guru besar dalam ilmu agama dan seorang pemimpin. Beliau adalah seorang sufi yang bergelar wali quthub.

Waliyullah Syaich Abu Bakar bin Salim lahir di kota Tarim pada tahun 919 H, dikaruniai 13 anak lelaki dan yang menurunkan keturunannya 9 orang anak, bernama : Husin, Hamid, Umar, Hasan, Ahmad, Soleh, Ali, Syaichon, Abdullah. Dari anak-anaknya tersebut diantaranya menurunkan keluarga al-Hamid, al-Muhdhar, al-Khiyyid, al-Khamur, al-Haddar, Abu Futhaim, dan Bin Jindan.

Waliyullah Syaich Abu Bakar bin Salim wafat di kota Inat tahun 992 Hijriyah.


Kategori

%d blogger menyukai ini: