Oleh: benmashoor | 24 November 2008

Aal-Syabsyabah

Mereka adalah keturunan waliyullah Idrus bin al-Hadi bin Ahmad Shahib Syi’ib bin Muhammad al-Ashgor bin Alwi bin Abi Bakar al-Habsyi.

Syabsyabah adalah nama dari satu jenis pohon kurma yang istimewa dan masyarakat lebih suka kalau kurma itu dalam keadaan mengkal (setengah matang). Al-Habib Idrus bin Hadi dinamakan Syabsyabah karena beliau mempunyai pohon kurma tersebut sebagai hasil kerja keras orang tua mereka.


Kategori

%d blogger menyukai ini: