Oleh: benmashoor | 24 November 2008

Aal-Bin Sumaithan

Yang pertama kali dijuluki al-Bin Semithan ialah waliyullah Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilah.

Gelar yang disandang, dikarenakan beliau seorang lelaki yang giat, mempunyai tubuh kecil dan bertempat tinggal di suatu Badiyah Hadromiyah yang penduduknya merupakan orang yang giat bekerja.


Kategori

%d blogger menyukai ini: