Oleh: benmashoor | 24 November 2008

Aal-Alzahir

Mereka adalah keturunan waliyullah al-Zahir bin Husin bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahabuddin al-Ashgor bin Abdurahman bin Syahabuddin al-Akbar. Dan gelar al-Zahir dinisbatkan juga kepada keturunan waliyullah Abdullah bin Muhammad al-Masyhur bin Ahmad bin Muhammad bin Syahabuddin al-Ashgor. Kedua keluarga tersebut bertemu pada al-Habib Muhammad bin Ahmad Syahabuddin al-Ashgor.

Gelar yang disandang karena cahaya wajah beliau yang indah berseri, indah dan jernih apalagi ketika beliau sedang berada di majlis memberikan pelajaran/nasehat.

Waliyullah Muhammad bin Ahmad al-Zahir lahir di kota Tarim, dikarunia 2 orang anak lelaki, satu diantaranya bernama Abdullah yang menurunkan keturunan al-Zahir yang berada di Indonesia.

Waliyullah Muhammad bin Ahmad al-Zahir wafat di Tarim tahun 1203 hijriyah.

Perhatian :

Terdapat keluarga Al-Zahir dari Bai Salim di Wadi Amlah Sa’dah Hadramaut, dan Keluarga yang terkenal di Mukala dengan sebutan keluarga bin Zahir.


Kategori

%d blogger menyukai ini: