Oleh: benmashoor | 24 November 2008

Aal-Alsyili

Mereka adalah keturunan waliyullah Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi al-Syaibah bin Abdullah bin Ali bin Abdullah Ba’alawi.

Datuk mereka digelari dengan Syillih sebagai fiil amer dengan makna ‘bawalah atau ambillah’. Adapun gelar ini tidak di dapat keterangan yang jelas.

Waliyullah Abdullah bin Abi Bakar al-Syili dikarunia tiga orang anak laki bernama : Abubakar, Ahmad dan Aqil. Dari anaknya yang bernama Abu bakar dikarunia cicit yang bernama Muhammad bin Abi bakar bin Ahmad bin Abibakar bin Abdullah al-Syili, penulis kitab al-Masra’ al-Rawi yang berisi biografi tokoh ulama Alawiyin.


Kategori

%d blogger menyukai ini: