Oleh: benmashoor | 23 November 2008

AL-Turobi

Beliau adalah waliyullah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam.

Diberi gelar al-Turobi, dikarenakan beliau seorang yang sangat tawadhu’ dan mengumpamakan dirinya dengan tanah.

Waliyullah Hasan Atturobi bin Ali mempunyai seorang anak bernama Muhammad Asadullah.


Kategori

%d blogger menyukai ini: